Make your own free website on Tripod.com


Sjeich Kabir Helminski en de wervelende Derwisjen.

Enkele doelen die ons voor ogen staan:

"De Society heeft momenteel een verzendlijst van 3.500 belangstellenden uit vele landen over de hele wereld. Enkele honderden mensen zijn actief betrokken bij onze programma's. Sipko den Boer is een contactpersoon voor de studiekring in Nederland."

De voornaamste inzet en het voornaamste doel van de Threshold Society is: