Make your own free website on Tripod.com

Een selectie uit het werk van Roemi

   
Als tien lantaarns aanwezig zijn op één plaats,  
verschillen ze van elkaar in vorm.  
Toch kun je, wanneer je de aandacht vestigt op het licht,  
niet onderscheiden welk licht afkomstig is van welke lamp.  
In de geest is er geen verdeling,  
bestaat geen individualiteit.  
Zoet is de eenheid van de Vriend met Zijn vrienden.  
Vang de geest en houd hem vast.  
Help dit koppige zelf uiteenvallen  
opdat je hieronder eenheid mag ontdekken  
als een verborgen schat.

(Mevlana Roemi, Masnavi boek I:678-683)

  ~~

Zaai de liefde van de heiligen in je geest.  
Geef je hart slechts aan de liefde  
van hen wier hart vol blijdschap is.  
Ga niet naar de stad van de wanhoop --  
er is hoop.  
Ga niet in de richting van duisternis --  
zonnen bestaan. 

(Masnavi boek I:723-724)  

~~

  God heeft Zijn licht over alle zielen uitgestrooid.  
Gelukkig zij die hun mantel openen om het te ontvangen.  
Die gelukkigen zien niets anders dan God.  
Zonder de mantel van liefde lopen we ons deel mis.  

(Masnavi boek I:760-762)

  ~~

  Ga niet weg, kom dichterbij,  
wees niet trouweloos, maar trouw,  
vind in het gif het tegengif.  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Uit klei gekneed, maar toch ook gevormd  
uit de substantie van zekerheid,  
een behoeder van de schat van heilig licht.  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Eens, als je greep krijgt op onzelfzuchtigheid,  
word je weggesleurd bij je ego  
en van vele valkuilen bevrijd.  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Je bent geboren uit de kinderen van Gods schepping,  
maar je richt je blik te laag,  
hoe kun je dan blij zijn?  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Je mag dan een talisman zijn die een schat beschermt,  
je bent ook de bron.  
Open je verborgen ogen,  
kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Je werd geboren uit een straal van Gods majesteit  
en hebt de zegeningen van een goed gesternte.  
Waarom dan lijden aan dingen die niet bestaan?  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Je bent een robijn, gevangen in graniet,  
hoe lang doe je nog of dat niet waar is?  
We zien het in je ogen...  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf.  
Je kwam hier door toedoen van die fijne Vriend  
een beetje dronken, maar zachtmoedig,  
en nam bezit van ons hart met die vurige blik.  
Kom dus tot de wortel van de wortel van je Zelf  
Sjams-i Tabriz, onze meester en gastheer,  
zet deze eeuwige beker voor je neer,  
God zij geprezen, wat een voortreffelijke wijn!  
Kom tot de wortel van de wortel van je Zelf  

Divan-i Sjams-i Tabriz ode 120

   ~~

Teruggekeerd is die maan  
die de hemel zelfs in zijn dromen nooit heeft gezien.  
Zij bracht een vuur dat geen water kan blussen.  
Zie het huis van mijn lichaam en aanschouw mijn ziel –  
de een in vervoering door de beker van Zijn liefde,  
de ander erdoor verwoest.  
Toen de herbergier de metgezel werd van mijn hart,  
veranderde mijn bloed in wijn,  
mijn hart in gebraden vlees.  
Wanneer het oog vol is van Zijn beeld, verkondigt een stem:  
`Leve de beker, leve de wijn!’  
Toen mijn hart de oceaan van de Liefde aanschouwde,  
dook het erin en zei: `Zoek me dan als je kan!’  
Het gelaat van Sjams oed-Din, de trots van Tabriz, is de zon –  
Alle harten zeilen als wolken achter hem aan.

Divan-i Sjams-i Tabriz, ode 310

~~

Met gulle hand schenkt de derwisj de geheimen van de wereld –  
Hele koninkrijken zomaar voor het oprapen –  
Een derwisj bedelt niet om brood,  
Hij smeekt of hij zijn leven weg mag geven.  

Divan-i Sjams-i Tabriz, kwatrijn 686

~~

Jij bent mijn hartemaan die mijn hart verlicht  
Veel vrienden heb ik maar jij bent vriendelijk  
Mensen zijn blij bij feesten en nieuwjaar  
Vandaag ben jij mijn feest en mijn nieuwjaar.  

Divan-i Sjams-i Tabriz, kwatrijn 1916