Make your own free website on Tripod.com

Grondbeginselen die binnen Threshold Society gelden

Threshold Society, Oktober 2002

Dit zijn, kort samengevat, de richtlijnen voor spirituele beoefening binnen de Threshold Society:


Adab

Adab,
spirituele hoffelijkheid, is de basis voor het hele soefi-pad. We kunnen dit zowel in onze betrekkingen binnen de groep en de orde als in onze relatie met een sjeich in praktijk brengen. De grondbeginselen en verdere details zijn te vinden in het hoofdstuk Spirituele hoffelijkheid (blz. 148 t/m 152) in Het wetende hart.


Werken met een gerichte inzet  

Het duidelijk onder woorden brengen van een doel of intentie. Je iets voornemen en het tot uitdrukking brengen daarvan in enkele heldere woorden geeft veel energie en kracht.

Voltooiing.
Het bewust in dankbaarheid stil staan bij het in vervulling gaan van een goed voornemen brengt wilskracht tot ontwikkeling en bereidt ons voor op volgende stappen van de reis.


Gewijde ruimte en tijd

Het inrichten van een ruimte. Het beste is om een plek speciaal te bestemmen voor onze spirituele beoefening. Het moet in elk geval een plek zijn waar we een klein gebedskleed of een eenvoudig schapenvacht neer kunnen leggen. Een zitkussen of een meditatiebankje maken het geheel compleet.

Bewustzijn van tijd. We zouden moeten proberen elke dag op een vast tijdstip onze oefeningen te doen. Het is raadzaam hier ten minste een half uur per dag voor uit te trekken. Voor de meeste mensen is een moment in de ochtend het meest geschikt. Verder is het goed om stil te staan bij de vijf gebedstijden. Fadjr tussen het gloren van het eerste licht en de feitelijke zonsopgang, zoehr, direct nadat de zon het hoogste punt heeft bereikt tot de namiddag, asr, vanaf het laatste gedeelte van de namiddag tot een half uur voor zonsondergang, maghrib, direct na zonsondergang, isja, elk moment na het volledig invallen van de duisternis.

Alles bij elkaar genomen raden we aan om een uur per dag te reserveren voor spirituele beoefening en dit aan te houden als richtsnoer. Dit uur kan bijvoorbeeld voor de helft bestaan uit contemplatieve oefeningen of zikr en voor de andere helft uit het rituele gebed. Leerlingen die nog niet de waarde van het gebed hebben ontdekt wordt aangeraden een andere invulling aan dat uur voor spirituele beoefening te geven, maar het idee om de dagelijkse gang van zaken te onderbreken om God indachtig te zijn en te aanbidden, is voor de soefi leerweg essentieel.


Concentratie en innerlijke gerichtheid

Je aandacht erbij houden. Dit ligt erg voor de hand maar het is toch iets dat maar al te vaak vergeten wordt. We behoren alle oefeningen met aandacht en op de juiste manier te doen. Als we tijdens onze oefeningen de aandacht erbij houden ontwikkelen we geestkracht. Door het gebruik van een tasjbih, een gebedsketting met 99 kralen, kunnen we leren om tegenwoordig te zijn bij elke kraal. Gewoonlijk herhalen we bij elke kraal n of drie keer telkens n van de goddelijke namen of een zikr, een zin waarmee we God willen gedenken. Als je merkt dat je de tel kwijt bent, dagdroomt of opgaat in een of andere innerlijke dialoog, begin je opnieuw totdat je alle 99 kralen hebt gehad. Als dit in het begin te moeilijk blijkt, breng dan het aantal terug tot 33.


Het hart en het derde oog

De twee belangrijkste innerlijke plekken zijn het hart en het derde oog. Het hart is ons werkelijke middelpunt waar we volkomen in evenwicht zijn. Wanneer we de zikr van Allh doen, houden we de aandacht gericht op het hart. Als we La illha il Allh reciteren brengen we het hoofd naar het hart, iets links van het midden van de borstkas. Het derde oog is een plek waar je licht kunt bundelen. Tijdens meditatie kunnen we proberen via deze plek te zien of daar licht naar toe te brengen. Vele ervaringen worden met deze plek in verband gebracht. Symbolische beelden en voorstellingen, pulserend licht, kleuren of een helder wit licht. Deze twee plekken zijn innig met elkaar verbonden en werken op elkaar in. Over het algemeen is de aah klank verbonden met het hart (liefde, diepe concentratie), de ii klank met het derde oog (kennis, waarneming) en de oe klank met de keel en het strottenhoofd (uitdrukken en expressie).


Luisteren

Als we een spirituele oefening doen kunnen we suggesties, aanwijzingen en inspiratie ontvangen. Het volstaat om daar kort notitie van te nemen en dit later weer in herinnering te brengen.


Zikr, in stilte en hardop

Djahri De luide zikr is een krachtig middel om onze aandacht te richten wanneer we worden afgeleid. Deze zikr geeft ook energie aan ons lichaam.  
Chafi
De stille zikr heeft op een dieper niveau zelfs nog meer kracht. Een eenvoudige en elementaire stille zikr is La illha op de inademing en il Allh op de uitademing.


Het werken met namen

Geschikte en ongeschikte namen. Over het algemeen is het niet aan te raden om op eigen houtje te experimenteren met de goddelijke namen. Een aantal van deze namen is te krachtig of te gevaarlijk om te gebruiken zonder specifieke aanwijzingen en bescherming. Na een aantal jaren oefenen in een groep onder leiding van een leraar raak je gaandeweg bekend met een repertoire van goddelijke namen dat geschikt is.

Uitspraak  Om de goddelijke namen goed te kunnen uitspreken kunnen we het best een keer luisteren naar de juiste uitspraak in het Arabisch. De h aan het eind van Allh en het feit dat er een dubbele l in zit is belangrijk. In het Arabisch hebben ze medeklinkers die we in het Nederlands niet kennen, zoals bepaalde ts en ds die afwijken van onze gewone t en d. Er zijn ook drie verschillende hs. Zo zijn er ook klinkers die enigszins afwijken van onze gebruikelijke klinkers.  


Oefeningen uit andere ordes of tradities

Wanneer iemand heeft besloten een bepaald soefi-pad te bewandelen is het raadzaam om spirituele oefeningen uit andere bronnen achterwege te laten zodat er een duidelijke band tot stand komt, een gevoel van loyaliteit wordt ontwikkeld en de oefeningen zich verdiepen.


Elementaire Mevlevi-zikr

Soera al-Fatiha 1 x, Estaughfrollah (Moge God mij vergeven) 100 x, La illha il Allh 100 x, Allh 300 x, Hoe 11 x.