Make your own free website on Tripod.com

Onder het licht van Mevlâna:

'Niets had mij voorbereid op de woorden van Roemi', zei iemand onlangs tegen me. 'Alle jaren van het lezen en het schrijven van poëzie niet. En de jaren van mijn spirituele zoektocht ook niet.'Dat overkomt veel mensen, onder wie mensen die weinig belangstelling hebben voor zogenaamde 'poëzie'. We ontmoeten in Mevlâna Djelal-oed-din Roemi meer dan een literaire persoonlijkheid, meer dan een dichter. 'Hoed je voor dichters', zegt de Koran, 'ze lopen afwezig door de dalen en doen niet wat ze zeggen.' Mevlâna was alles wat hij zei: zijn woorden stroomden als een fontein uit zijn wezen. Hij had geen literaire ambitie. Hij kon gewoon niet anders en zijn overvloedige inspiratie heeft de afgelopen zevenhonderd jaar de dorst van vele harten gelest. Naarmate de tijd verstrijkt, herkennen steeds meer mensen wat hij de mensheid heeft geschonken. De westerse cultuur kent geen literaire persoonlijkheid die met hem te vergelijken valt. Toen er onlangs een conferentie werd gehouden waarin men een brug poogde te slaan tussen 'de Islam en het Westen', kregen Mevlâna en Goethe de eer die hun toekwam, maar zelfs de westerlingen die aan de conferentie deelnamen hadden het gevoel dat zij niet op dezelfde hoogte stonden. 'Goethe mag dan nog zo groot zijn', zei Annemarie Schimmel, de grote Duitse kenner van de Islam, 'hij is als een kluit aarde, terwijl Mevlâna... Mevlâna het ohele zwerk is. 'En Shakespear leeft, ondanks zijn grootheid, vandaag de dag niet in het hart van de mensen zoals Mevlâna dat doet. Nee, als je een culturele grootheid zou moeten noemen die zowel tijdloos als verheven is en wiens invloed nooit lijkt te tanen, zou dat misschien Bach zijn.

Mevlâna's geschenk is 'een lamp in de duisternis van verbeelding, verwarring, fantasie, twijfel en achterdocht. Zijn meesterwerk, de Masnavî, dat zes boeken en zo'n 27.500 versregels beslaat, bestaat uit onderling verweven verhalen, metafysische bespiegelingen en hoge vluchten van lyrische inspiratie. Geen enkel onderdeel van het leven ontsnapt aan het licht van zijn lamp, niets is te werelds of te onbeduidend. Elk denkbaar onderwerp en thema dient om de grote waarheid van de werkelijkheid te openbaren, namelijk dat alle leven één is, dat alles van God komt en tot God terugkeert, dat achter alle uiterlijke verschijnselen een goddelijke bedoeling schuilgaat en dat het doel van dit alles is dat de werkelijkheid van de Liefde wordt ontdekt en vollediger bekend wordt.