Make your own free website on Tripod.com

Liefde is de weg - Kwatrijnen van Roemi

Auteur(s): Roemi
Uitvoering: gebonden, 96 pagina's
ISBN: 9021536722
Prijs: euro 15,99
Uitgeverij: Servire

Als je bij me bent,
houdt onze liefde me uit de slaap.
Als je niet bij me bent,
kan ik niet slapen van verdriet.
Wonderlijk, twee nachten van wakker liggen -
Maar god, wat een verschil!


Djelal-oed-din Roemi, de beroemde Perzische mysticus en dichter die zevenhondervijftig jaar geleden leefde, schreef onder meer kwatrijnen, vierregelige verzen, waarvan het bovenstaande een voorbeeld is. In beeldende taal bezingt hij dikwijls de liefde, tevens te begrijpen als de mystieke liefde tot de allerhoogste. Roemi staat in de soefi-traditie, de vrijzinnige islamitische geloofsvorm die streeft naar de persoonlijke eenwording met God. Deze bloemlezing bevat een nieuwe vertaling van de mooiste kwatrijnen, en is geďllustreerd met oorspronkelijke kalligrafieën.

Biblion recensie:

 `Als je een moment in de klas van het hart hebt gezeten, worden alle meesters leerling in je klas’. In dit prachtige boekje wordt een aantal van de kwatrijnen van de beroemde islamitische mysticus Roemi (1207-1273) gepresenteerd. De Turkse medelanders noemen hem ‘Onze meester’. Een goede inleiding over zijn leven en (dicht) werk en over de rol van de dans en muziek in de mystiek gaat eraan vooraf, en vervolgens worden de meeste kwatrijnen van een heldere toelichting voorzien. Behalve een lijst met geraadpleegde werken sluit een register het geheel af, wat de bruikbaarheid van dit boekje verhoogt. Gebonden uitgave op pocket formaat. Een juweeltje!

Prof. dr. A. Wessels