Make your own free website on Tripod.com

Een oefening om de essentie van Mevlevi-spiritualiteit
tot uitdrukking te brengen.


We nodigen de vrienden van Threshold Society uit om gedachten, ervaringen en citaten met ons te delen die licht werpen op deze thema’s. Elk thema is gebaseerd op traditionele soefi leringen en alle oefeningen bij elkaar zijn bedoeld als een globale benadering van het spirituele leven- principe die je kunt verenigen met je wereldbeeld en hoe je je eigen leven wilt leven.

 

Januari:

Neem jezelf steeds voor om goddelijke waarheid tot het middelpunt van je leven te maken

Februari:

Vertrouw erop dat je van elke situatie in het leven iets kunt leren

Maart:

Denk en communiceer zoveel mogelijk het positieve

April:

Laat aanbidding het ritme en de toon van je leven zijn

Mei:

Waak over je hart en zie in welke toestand het zich bevindt en waar het zich mee bezighoudt

Juni:

Wees je bewust van je ademhaling zodat je opgewekt en dankbaar blijft

Juli:

Ga onzelfzuchtig en wijs met je tijd en wat je ter beschikking staat om

Augustus:

Dien hetgeen wat je het meest nabij is, je gemeenschap, je wereld

September:

Vergroot nuttige kennis, vooral kennis van wat heilig is

Oktober:

Breng de goddelijke eigenschap van schoonheid tot uitdrukking

November:

Los je problemen met liefde op 

December:

Maak elke dag de rekening op van wat je doet, zegt of denkt